Center for leg

Sådan aktiverer du de unge

Moving Youth er for unge og har fokus på bevægelsesglæde og fællesskab. Her afprøves ved hjælp af MOVE LAB metoden nye aktiviteter og anderledes måder at bevæge sig på end foreningstypiske sportsgrene. Alle kan være med på deres niveau, og gør sig fri af præstationskrav og holdhierarkier. De unge er selv med til at udvikle på- og eksperimentere med aktiviteterne, som bygger på samskabelse. Det har bl.a. ført til spændende og anderledes bevægelsesevents i samskabelse med foreninger, klubber og ikke mindst de unge selv.

De nye tilbud har vist sig attraktive for unge, som gennem Move Labs og forskellige “MOVE Events” er blevet præsenteret for nye og sjove bevægelsesaktiviteter og fællesskaber. På den baggrund er der er udviklet Move Lab kort og en detaljeret Eventdrejebog til alle, der vil lave bevægelsesevents med børn og unge.

Novo Nordisk Fonden støtter det innovative 3-årige projekt. Bag projektet står Gerlev Center for Leg & Bevægelse, der sammen med to lokale skoler, lokale fritidsforeninger og Slagelse Kommunes kultur- og fritidsafdeling har udviklet og gennemført projektet. Målet var at skabe grundlag for en ny bevægelseskultur for og med de unge og med fokus på fællesskab og bevægelsesglæde. Projektet afsluttes denne måned med mange gode resultater og ny viden.

En ny bevægelseskultur

Novo Nordisk Fonden støtter det innovative 3-årige projekt. Bag projektet står Gerlev Center for Leg & Bevægelse, der sammen med to lokale skoler, lokale fritidsforeninger og Slagelse Kommunes kultur- og fritidsafdeling har udviklet og gennemført projektet. Målet var at skabe grundlag for en ny bevægelseskultur for og med de unge og med fokus på fællesskab og bevægelsesglæde. Projektet afsluttes denne måned med mange gode resultater og ny viden.

Læs mere om vores tilbud

Praktisk orienterede kurser og workshops i leg og legemiljø – til jer, der ønsker at blive bedre til at lege på en involverende og glædesfyldt måde. Målet er at give værdifulde kompetencer og redskaber til at understøtte legen i jeres hverdag og gøre jer i stand til at arbejde med legemiljøet på nye måder og i sammenhæng med andre pædagogiske tiltag og indsatser

Playbuilding – Løft dit teams kreativitet, samarbejde og kommunikation gennem leg! Vi tilbyder en unik og innovativ tilgang til teambuilding: Playbuilding. Vi får alle ombord og laver aktiviteter, som samler folk, giver næring til relationer og skærper forståelsen af, hvem I er hver især. Samarbejdsøvelser, rollelege og lege, der kun lykkes, når der arbejdes målrettet sammen. I kommer til at mærke en fælles energi, der er værd at tage med hjem!

Uddannelsesforløb – skræddersyede forløb for hele institutioner/organisationer, der både har fokus på legen i den fysiske ramme hos jer eller hvor I arbejder med det, og på de faglige legekompetencer bag

Workshops i Moving Youth for udskoling, ungdomsklubber og foreninger – få de unge i bevægelse -de vil så gerne (!) og det er slet ikke så svært! Kontakt projektleder Trine Jandorf på trine@gerlev.dk eller tlf. 30 22 19 94

LegearrangementerFå en eller flere instruktør til at komme ud og lege med din gruppe – med simple redskaber til sjove fælleslege eller en større opstilling med historiske lege og spil. Vi medbringer alt, hvad vi behøver til en skøn fælles legeoplevelse. Fra 5 kvarter til en hel weekend – indendørs- eller udendørs – vi tilpasser det til anledningen, jeres ønsker og tidsrummet.

Program

Dagen inviterer til at mærke, mødes om og opleve hvad leg kan. På denne dag giver vi legen førstehjælp og vækker glemte lege til live. Vi nyder legens evne til at samle os og give smil og glæde.

Center for Leg & Bevægelses erfarne legeinstruktører står klar til at sætte gang i lege, spil og aktiviteter, der giver mulighed for at møde andre og opleve legens samlingskraft.

Festivalen og aktiviteterne er for ALLE små som store, unge som ældre – og der er gratis entré.

Om Legefestivalen

Den 25. maj er højdepunktet for legefestivalen, hvor dørene åbnes for alle. Med gratis adgang er denne dag en åben invitation til familier, hele lokalsamfundet og besøgende udefra, til at deltage i festlighederne. Sidste år slog flere hundrede gæster vejen forbi årets Legefestival, og vi håber ligeså mange vil slå vejen forbi i år.. 

Festivalen byder på en bred vifte af aktiviteter, og de professionelle legeinstruktører ved Gerlev Center for Leg & Bevægelse, vil sørge for masser af sjove fælles lege og aktiviteter, akrobatik, gøgleri, spil og meget mere. I legeparken er der også mulighed for at udforske over 50 forskellige træ- og keglespil fra hele Europa,  ligesom “go low” banen, den store sandkasse, vandløbet og gøglerworkshoppen vil sørge for timevis af underholdning for alle aldersgrupper. 

“Legen er fantastisk til at bringe folk sammen og skabe glæde og nærvær – det håber vi rigtig mange har lyst til at komme og mærke på egen krop denne dag”, siger Trine Jandorf, projektleder for Gerlev Legefestival.

Leg for alle

Leg er ikke kun for børn, det er for alle mennesker, og Gerlev Legefestival er en fejring af legen som en universel aktivitet. Leg skaber glæde, nærvær og tilstedeværelse for både den enkelte og i et fællesskab. Leg er sjovt og har værdi i sig selv.

Gerlev Legefestival er arrangeret med en inkluderende tilgang, der sigter mod at involvere alle fra 0-100 år. Fra seniorer til borgere med udviklingshandicap, dagplejere, vuggestuer og børnehaver, er der i løbet af ugen skræddersyede dage til hver målgruppe, med aktiviteter, der passer til alles behov og interesser.

Trivsel opstår mellem frygt og fryd:

For at få kortlagt legens kår i de danske hjem har vi gennemført en landsdækkende undersøgelse. I alt er tusind familier og forældre blevet interviewet om deres børns leg.

Det er der kommet en masse ny viden ud af. Her på siden kan du dykke ned i rapportens resultater. Vi har opdelt i relevante temaer ude til højre, eller du kan hente en opsummering i form af en pressemeddelelse nedenfor. Eller give dig i kast med
rapportens fulde længde.

I Levende Legekultur er vi specialister i leg. Vi arbejder med leg blandt børn og voksne hver eneste dag. Den viden vil vi gerne dele.

Støttet af Lauritzen Fonden

Lauritzen Fonden udspringer af et af Danmarks ældste rederier, J. Lauritzen, og fonden er forankret i det maritime Danmark. Fonden er en erhvervsdrivende fond, der yder støtte til almennyttige aktiviteter, og fondens målsætning er, at flere børn og unge, der lever i fattigdom, bliver inkluderet og bedre rustet til at være bidragende medborgere i fremtidens Danmark.

udvalgte resultater fra undersøgelsen

Undersøgelsen viser blandt andet, at på trods af, at der er både vilje og lyst blandt forældrene til at understøtte børnenes frie leg, så lader det sig sjældent gøre i praksis.

Børns hverdag er fyldt op med lange skoledage, fritidsaktiviteter og weekender med fyldte kalendere.

Seks ud af ti går til noget i deres fritid, samtidig vurderer forældrene til halvdelen af danske børn at de har tid til at lege i hverdagen, men at den frie tid falder markant med alderen – de 10-12 årige topper i fritidsaktiviteter.

forældre vil have leg på skoleskemaet

Undersøgelsen viser, at der er bred opbakning hos de danske forældre til at lade leg få en markant rolle i folkeskolen. Leg skal løftes op på niveau med fag-fagene, f.eks. mener 93 % af forældrene at leg kan lære deres barn at tænke (anderledes) og 83 % er uenige i udsagnet “Leg hjælper ikke mit barn til at lære faglige færdigheder som at tælle, regne, læse.

Fysisk leg sammen med andre giver mere trivsel

Undersøgelsen viser, at der er en klar sammenhæng mellem leg og trivsel.

I familier, hvor der leges meget, og hvor der leges frit, vurderer forældrene over en bred kam, at deres børn trives bedre end hos familier, hvor der leges mindre.

Legens form har betydning for trivslen. For eksempel ser det ud til at fysisk leg og leg med andre styrker trivsel mere end f.eks. leg med skærm. 

Børn leger ikke med andre børn i nabolaget

Undersøgelsen viser, at børn fra nærmiljøet fylder meget lidt i danske børns hverdag.

Samtidig viser undersøgelsen, at hjemmet ikke (længere) bliver brugt til sociale fysiske lege med andre børn.

Der leges primært med søskende, forældre og klassekammerater og børneflokken med mange aldre er nærmest forsvundet. 

Helle Marie Skovbjerg modtager Jørn Møllers Legepris 2023

Gerlev Legepris - Helle Marie Skovbjerg

“Helle Marie Skovbjerg præsenterer et æstetisk perspektiv på leg. Leg ses som formålet i sig selv. Det genkender vi på Gerlev, hvor legen har værdi i sig selv og det, der kan opstå når legen sættes fri af formål, er værd at være nysgerrig på . Det er også vores oplevelse i vores mange projekter, fra for eksempel Moving Youth, HandiLeg og Levende Legekultur.

Gerlev Center for Leg & Bevægelse arbejder på to grundlæggende udfordringer for nutidens legekultur:

1) at skabe viden om og udbrede kendskabet til leg og 2) at få samfundet til at tage legen alvorligt.

Disse to niveauer påvirker hinanden. Ved at skabe konkrete oplevelser af legen giver det folk en større forståelse for dens værdi, som i lang tid er blevet undervurderet. Derfor arbejder vi både med at udbrede viden om leg gennem konkrete oplevelser og skabe bevidsthed om legens værdi samt påvirke beslutningstagere til at skabe bedre rammer for leg.

Når Gerlev formidler leg, ligger vi i den processuelle ende af definitionen for, hvad leg er. Det er processen, som er interessant for deltagerne, de leger og har det sjovt.

Men det er en balancegang. For underviseren eller legeinstruktøren har formidlingen ofte et formål. For eksempel at skabe mere bevægelse for deltagerne eller at ”ryste en gruppe socialt sammen” eller at vise lege fra bestemte historiske perioder og så videre. For os får legen dermed et formål og bliver dermed resultatsøgende.

Balancegangen genkender årets prismodtager af Jørn Møllers Legepris også. For selvom det er fristende at bruge legen til noget – og den ofte kan tilskrives værdi af andre netop fordi den ofte fører noget andet med sig, så er legen stadig vigtig i sig selv.

Det understreger årets prismodtager også flere steder i hendes forfatterskab. Forfatterskabet rummer både litteratur på akademisk niveau og håndbøger på praktikerniveau – og netop evnen til at formide viden om leg på flere niveauer har vejet tungt i kommiteens valg af modtager.

Når legen af og til bliver en blød trafikant i konkurrencestatens og nytteeffektens logikker, så har legen brug for væbnere og riddere, der giver legen magt og taletid. En ridder på den hvide hest, der i eventyret kommer ridende ind. Nogen der hjælper med at fortælle, hvorfor legen er så vigtig.

Når man er professor og dedikerer både forskning og formidling til legens bedste, så bliver man præcis sådan; en væbner for legen – en der sørger for at tale legen op i respekt for, at legen kan være svær at beskrive og begribe. Men man kan godt undersøge den, være nysgerrig på den, designe forskningsfelter, få data og formidle resultater.

Skovbjergs tilgang er mere relevant end nogensinde

Det er den fordi hun tilbyder en kvalificering og en kategorisering af legetyper, baseret på det, der sker når der leges: Interaktionen og de stemninger der opstår mellem mennesker.

Hun inddeler leg i forskellige legestemningstyper fra hengiven til euforisk. De fleste lege vil bevæge sig rundt i forskellige stemninger, og det netop disse skift, som er med til at fastholde legen og lade den fortsætte.

Vi har brug for at holde fast i legen

Skovbjerg og Gerlev deler samme syn på, at legen er for legens skyld. Skovbjerg arbejder systematisk, videnskabeligt og metodisk med at udbrede viden om leg og dens betydning.

Skovbjerg giver legen magt. For når man taler om, og giver legen en kvalificeret stemme, bliver den værdigjort. Skovbjergs bøger bliver citeret i flere tidsskrifter og hun kan fra øverste akademiske klinge tale legen op.

Det vil Gerlev Idrætshøjskole og Gerlev Center for Leg & Bevægelse gerne hylde hende for med Jørn Møllers Legepris.

Tak for at sætte leg på dagsordenen og gøre os klogere på leg! 

Og så er HandiLegs legeinstruktører også aktive på andre baner end deres hjemmebaner. Det fortæller vi om i en artikel i det seneste nummer af det interessante magasin MOV:E, som udgives af Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Lærings (FIIBL). FIIBL udgiver 1-2 gange om året MOV:E, som har til formål at formidle viden og forskning om børn og unge i relation til idræt og bevægelse. Magasinet anbefales alle, som er interesserede i idræt og bevægelse. 

I kan læse vores bidrag om HandiLeg – artiklen her: MOVE 14 – FIIBL.

Sommerferie i Gerlev Legepark

Sommerferie i Gerlev Legepark

Sommerferie er tid til andre ting end det sædvanlige. Sjove aktiviteter kan gøre en stor forskel for både børn, unge og forældre, ligesom bedsteforældre også kan søge efter noget sjovt at lave med børnebørnene. En fed mulighed er et besøg i Gerlev Legepark! 

Gæster er velkomne til at medbringe egen mad og drikke, som kan nydes i parken eller på den hyggelige terrasse, hvor der er borde og stole og udsigt ud over parken. Toiletfaciliteter er tilgængelige i åbningstiden kl. 10 -16. 

Besøg vore sheltere i Gerlev Legepark

Shelterpladser i Gerlev Legepark

Gerlev Legepark har også overnatningspladser til op til 45 personer fordelt på to shelters med en fælles bålplads i midten.

Shelterne er opført i 2016 og ligger smukt omkranset af træer og med udsigt over dammen. Shelterpladsen giver mulighed for at få en hyggelig og afslappende oplevelse i det fri, som en perfekt afslutning på en dejlig dag i parken. Overnatning i shelters koster 50 kr. pr person.

Gerlev Legepark,
Skælskør Landevej 26,
4200 Slagelse
– og der går bus lige til døren.

Kontakt for bookning udenfor åbningstider, for at forudbestille et arrangement eller bookning af shelters:

Gerlev Idrætshøjskole – telefon 58 58 40 65 – centerforleg@gerlev.dk

Legeskibets flag

Program Skælskør

Legeskibet er ved kajen i Skælskør hele den første uge i juni fra 5. juni til 10. juni og der vil være adgang til sjov leg på kaj. 

Den 10. juni er udnævnt som Store Legedag i Skælskør og rundt om i byen vil der være mange forskellige lege, aktiviteter og en skattejagt for legeglade børn og voksne.

Program

Dagen inviterer til at mærke, mødes om og opleve hvad leg kan. På denne dag giver vi legen førstehjælp og vækker glemte lege til live. Vi nyder legens evne til at samle os og give smil og glæde.

Højskolens elever og Center for Leg & Bevægelses  erfarne legeinstruktører står klar til at sætte gang i lege, spil og aktiviteter, der giver mulighed for at møde andre og opleve legens samlingskraft.

Festivalen og aktiviteterne er for ALLE små som store, unge som ældre – og der er gratis entré.

Program for ugen - med særlige gæster

Glade legende voksne Handileg

Handileg dag

Handilegdag for mennesker med udviklings- og bevægelseshandicap – her kom gæster fra både Slagelse, Næstved og Køge kommuner. 

Gerlev Legepark - glad dreng

Børnedag

Børnedag – for lokale børnehaver og dagplejere med deres søde, aktive børn. 

Leg med boksning - Gerlev Center for Leg & Bevægelse

Skoledag

Skoledag med klasser fra hhv. Hashøjskolen og Antvorskov Skole samt Aktivitetsaften med ungdommens Klub Føniks.

Seniorleg

Seniordag

Og som noget nyt i år har vi en Seniordag, hvor vi får besøg fra 5 forskellige plejehjem fra Slagelse Kommune.

Leg på ellipsen p

Gerlev legepark åbner 1. maj

Her er gratis adgang for alle, som har lyst til at udfordre sig selv med spændende lege og sjove aktiviteter. 

Gerlev Legepark er grundlagt af Gerlev Idrætshøjskole og anlagt på Gerlev Bakke mellem Slagelse og Skælskør. Her er tre hektar og tusind års legekultur for børn og voksne! Parken er indrettet, så legen kan folde sig bedst muligt ud for alle, hvad enten man er til gamle træspil, vil prøve vilde lege med mange deltagere eller er til balance, koncentration eller svævende bevægelseslege. 

Her er en stor spilleplads med klassiske spil fra hele verden og grønne områder til fælles leg – vikingelege, kamplege, gemme- og fangelege for hele familien. I Legeparken kan man faktisk gå på opdagelse i mere end 100 gamle lege og spil og de erledsaget af skilte med beskrivelser af legene, og alt hvad man behøver for at komme i gang. Kom og prøv- I vil gå herfra med store smil og en fed oplevelse rigere.

God leg!