Center for leg

Ny undersøgelse: Leg i Familien

En ny, stor undersøgelse afdækker danskernes leg i familien. Indsatsen Levende Legekultur har for første gang kortlagt børns leg hele vejen rundt. Fra de vågner, til de går i seng ved vi nu, hvor, hvor meget og hvordan der bliver leget. Vi ved nu mere 0m hvor meget børn leger, med deres forældre og med deres søskende – i forhold til venner eller naboer.

Trivsel opstår mellem frygt og fryd:

For at få kortlagt legens kår i de danske hjem har vi gennemført en landsdækkende undersøgelse. I alt er tusind familier og forældre blevet interviewet om deres børns leg.

Det er der kommet en masse ny viden ud af. Her på siden kan du dykke ned i rapportens resultater. Vi har opdelt i relevante temaer ude til højre, eller du kan hente en opsummering i form af en pressemeddelelse nedenfor. Eller give dig i kast med
rapportens fulde længde.

I Levende Legekultur er vi specialister i leg. Vi arbejder med leg blandt børn og voksne hver eneste dag. Den viden vil vi gerne dele.

Støttet af Lauritzen Fonden

Lauritzen Fonden udspringer af et af Danmarks ældste rederier, J. Lauritzen, og fonden er forankret i det maritime Danmark. Fonden er en erhvervsdrivende fond, der yder støtte til almennyttige aktiviteter, og fondens målsætning er, at flere børn og unge, der lever i fattigdom, bliver inkluderet og bedre rustet til at være bidragende medborgere i fremtidens Danmark.

udvalgte resultater fra undersøgelsen

Undersøgelsen viser blandt andet, at på trods af, at der er både vilje og lyst blandt forældrene til at understøtte børnenes frie leg, så lader det sig sjældent gøre i praksis.

Børns hverdag er fyldt op med lange skoledage, fritidsaktiviteter og weekender med fyldte kalendere.

Seks ud af ti går til noget i deres fritid, samtidig vurderer forældrene til halvdelen af danske børn at de har tid til at lege i hverdagen, men at den frie tid falder markant med alderen – de 10-12 årige topper i fritidsaktiviteter.

forældre vil have leg på skoleskemaet

Undersøgelsen viser, at der er bred opbakning hos de danske forældre til at lade leg få en markant rolle i folkeskolen. Leg skal løftes op på niveau med fag-fagene, f.eks. mener 93 % af forældrene at leg kan lære deres barn at tænke (anderledes) og 83 % er uenige i udsagnet “Leg hjælper ikke mit barn til at lære faglige færdigheder som at tælle, regne, læse.

Fysisk leg sammen med andre giver mere trivsel

Undersøgelsen viser, at der er en klar sammenhæng mellem leg og trivsel.

I familier, hvor der leges meget, og hvor der leges frit, vurderer forældrene over en bred kam, at deres børn trives bedre end hos familier, hvor der leges mindre.

Legens form har betydning for trivslen. For eksempel ser det ud til at fysisk leg og leg med andre styrker trivsel mere end f.eks. leg med skærm. 

Børn leger ikke med andre børn i nabolaget

Undersøgelsen viser, at børn fra nærmiljøet fylder meget lidt i danske børns hverdag.

Samtidig viser undersøgelsen, at hjemmet ikke (længere) bliver brugt til sociale fysiske lege med andre børn.

Der leges primært med søskende, forældre og klassekammerater og børneflokken med mange aldre er nærmest forsvundet.