Center for leg

nyheder og historik

GCLB er en del af Gerlev, som udover Gerlev Center for Leg & Bevægelse også rummer Gerlev Idrætshøjskole. Som samlet institution arbejder Gerlev blandt andet for, at god legekultur prioriteres som en værdifuld del af den enkeltes liv, fællesskaber og samfundet som helhed. En stor del af det arbejde foregår gennem de aktiviteter og projektindsatser, som varetages af Center for Leg & Bevægelse.

Nyheder fra Gerlev Center for Leg & Bevægelse

Moving Youth – Et samskabelsesprojekt, der lykkes

Moving Youth – Et samskabelsesprojekt, der lykkes

Sådan aktiverer du de unge Moving Youth er for unge og har fokus på bevægelsesglæde og fællesskab. Her afprøves ved hjælp af MOVE LA...
Læs mere her
Hvad er det nu I kan?

Hvad er det nu I kan?

Læs mere om vores tilbud Praktisk orienterede kurser og workshops i leg og legemiljø – til jer, der ønsker at blive bedre til at le...
Læs mere her
Legefestival for hele familien i Gerlev Legepark

Legefestival for hele familien i Gerlev Legepark

Gerlev Legefestival 2024 slutter af med en skøn familiedag lørdag den 25. maj.Gå ikke glip af en helt fantastisk dag fyldt med leg, akt...
Læs mere her
Ny undersøgelse: Leg i Familien

Ny undersøgelse: Leg i Familien

Indsatsen Levende Legekultur har undersøgt Leg i Familien. For første gang er børns leg kortlagt hele vejen rundt. Fra de vågner, til de...
Læs mere her
Jørn Møllers Legepris 2023

Jørn Møllers Legepris 2023

Helle Marie Skovbjerg modtager Jørn Møllers Legepris 2023 “Helle Marie Skovbjerg præsenterer et æstetisk perspektiv på leg. Leg ses s...
Læs mere her
MOVE: artikel om projekt Handileg

MOVE: artikel om projekt Handileg

Gerlev Center for Leg & Bevægelse har altid haft fokus på formidlingen af viden og erfaring med leg og bevægelse bredt ud til mange forsk...
Læs mere her
Sommerferietid og Gerlev Legepark

Sommerferietid og Gerlev Legepark

Gerlev Legepark er sommeråbent for alle, der har lyst til en legende og sjov oplevelse, og det er gratis at bruge parken!
Læs mere her
Store Legedag på havnen i Skælskør

Store Legedag på havnen i Skælskør

5. juni 2023 anløber Legeskibet Skælskør Havn som en del af Gerlev Center for Leg & Bevægelses store projekt: Levende Legekultur. Slagel...
Læs mere her
Idrætshistorisk værksteds logo

Gerlev Center for leg & bevægelses historik

Ophavet til det nuværende Gerlev Center for Leg & Bevægelse blev etableret i 1983 som en del af forskningsafdelingen Idrætsforsk på Gerlev Idrætshøjskole under Syddansk Universitet. 

Idrætshistorisk Værksted (IHV) fungerede som et forsknings- og udviklingsmiljø og fokuserede på at indsamle, dokumentere og afprøve tidligere tiders idrætskultur og leg i praksis. Formålet med IHV var at forske i før-sportslige idrætsformer og deres samspil med natur- og kulturfaktorer samt at formidle viden om fortidens idrætter, lege og spil for at stimulere debatten om nutidens og fremtidens idræt.

forskning på gerlev idrætshøjskole

En vigtig del af forskningen på Gerlev har været den praktiske afprøvning af lege sammen med elever på Gerlev Idrætshøjskole. Dette har resulteret i en omfattende samling af gamle idrætslege, der blev udgivet i Jørn Møllers ph.d.-afhandling “Gamle Idrætslege i Danmark” i 1990. Samlingen består af 400 grundlæggende lege med beskrivelser af variationer, hvilket svarer til mere end 1000 forskellige lege. Bøgerne fungerer både som en national kulturhistorisk samling af lege og som en grundbog i formidlingen af de gamle lege.

Gerlev Idrætshøjskole spiller stadig en vigtig rolle i afprøvningen og udviklingen af gammel og ny legekultur gennem kurser i legekultur, hvor eleverne er med til at forme og udvikle legene. Dette sikrer, at legene forbliver levende og i konstant udvikling.

I slutningen af 1990’erne blev Gerlev Legepark etableret som et levende museum og en formidlingscenter. Legeparken strækker sig over 3 hektar og inviterer gæster til at opleve de gamle lege på egen krop sammen med deres familie, skoleklasse eller kolleger. Gerlev Legepark fungerer som et legelaboratorium, hvor Gerlevs legeformidlere og besøgende kan eksperimentere med legekultur og tage legene med sig hjem.

Legeparken er også blevet udvidet til at rumme nyere legende bevægelseskultur og inkluderer blandt andet et parkouranlæg, der blev etableret i 2007 som det første af sin slags i verden på det tidspunkt.

Gerlev Legepark er et populært besøgsmål for tusindvis af gæster hvert år, herunder virksomheder, skoler/institutioner og privatpersoner. Det er et sted, hvor man kan deltage i kurser, arrangementer eller bare udforske parken og opleve glæden ved at lege sammen.

Vi arbejder for at skabe en udbredt forståelse for, hvor vigtig legekulturen er for os mennesker.

Hvorfor overhovedet lege?

Gerlev Center for Leg & Bevægelse har som mål at udbrede kendskabet til legekultur og forståelsen for legens vigtighed på tværs af aldre. De legende bevægelsesformer, vi beskæftiger os med, udgør en kulturel arv, der skal bevares og bruges som fundament for nutidens legekultur. Legearven er et værdifuldt skatkammer af bevægelsesaktiviteter, der er blevet videreført og udviklet gennem generationer. Denne viden og erfaring med leg har dannet grundlaget for en rig legekultur, hvor nye lege og variationer er opstået.

Trængte tider for den fysiske legekultur
Desværre er den legende erfaring i moderne tid blevet begrænset. Strukturelle faktorer som aldersopdelte skoler og institutioner har medført, at børn i mindre grad leger sammen på tværs af aldre og har færre muligheder for leg og selvorganiseret aktivitet. Blandt voksne er kendskabet til leg også blevet begrænset, og mange føler, at de ikke har tilstrækkelig viden om leg.

Disse begrænsninger for legen fører til en situation, hvor legekulturen ikke længere overleveres organisk fra menneske til menneske på grund af manglende tid, muligheder og forudsætninger.

Hvordan får vi legen tilbage?
Gerlev Center for Leg & Bevægelse arbejder derfor på to grundlæggende udfordringer for nutidens legekultur: 1) at skabe viden om og udbrede kendskabet til leg og 2) at få samfundet til at tage legen alvorligt. Disse to niveauer påvirker hinanden. Ved at skabe konkrete oplevelser af legen giver det folk en større forståelse for dens værdi, som i lang tid er blevet undervurderet. Derfor arbejder centret både med at udbrede viden om leg gennem konkrete oplevelser og skabe bevidsthed om legens værdi samt påvirke beslutningstagere til at skabe bedre rammer for leg.

Gerlev Center for Leg & Bevægelses arbejde spænder over forskning og praksis, historie og nutid, politik og individ, på Gerlev og andre steder, i store projekter og små vejfester og for alle mennesker, uanset alder, køn, baggrund eller fysiske forudsætninger.