Center for leg

Moving Youth

I projekt Moving Youth skaber vi en ny bevægelseskultur sammen med de de 10-15-årige unge. En kultur, hvor der ikke er præstationspres og konkurrence, men til gengæld masser af legende, eksperimenterede bevægelse, godt fællesskab og medinddragelse.

En Aktiv bevægelses-kultur af unge til unge

Moving Youth’s primære målgruppe er børn og unge i alderen 10-15 år, som deltager i undervisning, inddragelsesprocesser og udvikler idéer til attraktive idræts- og bevægelsestilbud for og med gruppen.

Projektets sekundære målgruppe er skolelærere, foreningsfrivillige og instruktører, der som en del af den nye bevægelseskultur får ny viden og kompetencer indenfor alternative måder at tænke og organisere bevægelse på.

vores bevægelsesunivers

Events

Moving Youth vil udfordre børns aktivitetsrammer. Vi afholder derfor multievents med flere typer aktiviteter.

Det har givet mulighed for at udforske events med fokus på bevægelse i vand, “Åben hal” eller Zombieevent, hvor vores lokale samarbejdspartner, Gerlev Idrætshøjskole, blev omdannet til scene for en bevægelsesaktivitet ud over det sædvanlige.

Move råd

MOVE LAB blev skabt med udgangspunkt i de unge. De unge satte sig sammen i Move Rådet og arbejdede med at definere en “spændende bevægelseskultur”. Det førte til aktiviteterne i MOVE LAB.

Rådet, med deltagelse af elever fra to skoler i Slagelse, viste sig at være den mest effektive metode til at skabe en bevægelseskultur med udgangspunkt i de unge. Det ene råd fortsatte i godt et år med nye indsigter og ideer til projektet. 

Move lab

I MOVE LAB handler det om at udforske og skabe forskellige former for bevægelsesaktiviteter. 

De unges møde med eksempelvis kampsport, dans eller parkour har givet inspiration til nye bevægelsesformater, ny viden og mod på at skabe sine egne variationer og kombinationer. 

MOVE LAB har etableret en metode med 6 principper, der er med til at skabe en præstationsfri bevægelseskultur, der tiltaler og motiverer flere børn og unge. 

moveCamp

Kan unge fastholde motivation for bevægelsesaktiviteter over en længere periode? Flere dage? Vi testede vores egen metodes elasticitet ved at strække et event over flere dage med en MOVE CAMP.

Tre dages aktiviteter fra morgen til aften – med overnatning og fuld forplejning. De unge vidste ikke på forhånd, hvilke aktiviteter de ville møde, og mange mødte op uden at kende nogen i forvejen. Efter tre dage var vi alle godt brugte, men glade og bekræftede i, at jo unge vil gerne bevæge sig og kaste sig ud i nye fællesskaber over flere dage.

MOVE LAB Aktivitetskort