Center for leg

Levende Legekultur

Levende Legekultur er en 5-årig indsats for at styrke legekulturen i Danmark. Vi samarbejder med 5 udvalgte kommuner, hvor vi klæder lærere, pædagoger, større skoleelever og lokale ildsjæle på til at igangsætte og understøtte leg. Vi har designet en række udviklingsforløb specielt til de forskellige målgrupper. Forløbene er udviklet på baggrund af årtiers erfaring med legeformidling i Gerlev Center for Leg & Bevægelse. Indsatsen er støttet af Lauritzen Fonden.

Hvorfor og hvordan arbejder vi?

Det er sjovt at lege – og det er mindst lige så vigtigt, som det er sjovt. Legen er en naturlig og glædesfyldt ramme for at udforske verden omkring os, og gennem legen lærer vi at forstå os selv og de mennesker, vi leger med. Legekulturen er dog udfordret på en række områder, og derfor er det vigtigt at gøre en indsats for at styrke den.

Indsatsens primære formål er at sørge for, at der i lokalområderne er mennesker, som er i stand til at sætte gang i leg. Derfor har vi udviklet en række målgrupperettede forløb, der skal give både lærere, pædagoger, større skolebørn og andre i lokalmiljøet forudsætningerne for at igangsætte og understøtte en levende legekultur. Igennem forløbet får de et godt repertoire af konkrete fælleslege, og de lærer samtidig, hvordan legene kan udvikles og tilpasses forskellige grupper.