Center for leg

HandiLeg

“Vi oplever det særligt med to af vores ambassadører, hvordan de er vokset med opgaven. Det synes jeg faktisk, har været rigtig spændende at se, hvordan de simpelthen blev en hel meter højere nærmest. (…) De føler virkelig, at de kan byde ind med noget, at de er noget særligt på en eller anden måde. At de kan noget! Den ene har været ude og præsentere en leg ude ved jer, og han var simpelthen så stolt og glad. Det øger virkelig hans livskvalitet”.

leg og bevægelse med et udviklings-handicap

HandiLeg er en aktiv samværsform med enkle lege og spil. Handileg ledes af mennesker med udviklingshandicap og deres pædagoger, der er blevet uddannet som instruktører. De står for HandiLeg, hvor de bor, lever, arbejder og har fritid.

HandiLeg tilpasses hverdagens rammer og ressourcer.
Gerlev har udviklet og gennemført flere projekter i kommuner, på aktivitets- og dagcentre, bosteder, produktionssteder og i foreninger, hvor der fortsat er HandiLeg.

HandiLeg bidrager til øget livskvalitet for mennesker med udviklingshandicap og har stort potentiale som et pædagogisk og socialt redskab i det professionelle og frivillige sociale- og sundhedsmæssige arbejde.

DOWNLOAD Bøgerne oM HANDILEG

Flere års arbejde og erfaringer i projekt HandiLeg har nu udmøntet sig i to bøger, der er fyldt med gode historier og viden om legens pædagogik.

Afspil video

En kort video fra projektet

“Handileg er sjov, inkluderende fysisk aktivitet for mennesker med udviklingshandicap.”

Kaosleg - Handileg

Hvorfor Handileg

Den legende tilgang sætter en anden stemning blandt deltagerne, end når man udøver sport eller målrettet fysisk træning. Gennem legen bliver man rørt i mere end én forstand. Ikke alene udfordres man kropsligt, men som gruppe får man sociale oplevelser, der rækker ud over selve aktiviteten. Hermed er legen med til at løsne op for sociale problemstillinger, som manglen på venner, ensomhed og isolation.

Gerlev Center for Leg & Bevægelse og projektet Handileg

Projektets målgrupper

Primærgruppe
Unge, voksne og ældre med udviklingshandicap. Projektet er kendetegnet ved fællesskab, humor, og at alle kan være med på trods af deres forskellighed. Legene tilpasses den aktuelle gruppe og de rammer, man har til rådighed. Handileg tilpasses brugerne, og giver den primære målgruppe et ejerskab over deres aktivitet – og en oplevelse af magt over eget liv i legen.

Sekundærgruppe
De professionelle og/eller de frivillige omkring den primære målgruppe. HandiLeg giver den sekundære målgruppe en tiltro på egne evner til at formidle fysisk og social aktivitet. Erfaringer fra de steder, hvor vi har lavet leg med handicappede, antyder, at der i HandiLeg ligger et stort potentiale som et pædagogisk redskab i det kommunale/frivillige sociale- og sundhedsmæssige arbejde. 

Inspireret?

Gerlev Center for Leg & Bevægelse har lang erfaring med at lave legearrangementer for mennesker med forskellige typer af handicap og har dannet rammen for legeoplevelser for både fysisk- og psykisk udviklingshæmmede, autister, hørehæmmede og mennesker med muskelsvind.

Tag kontakt, hvis du har drømme, planer eller bare er interesseret i en snak omkring, hvordan vi kan arbejde med leg for fysisk- og psykisk udviklingshæmmede.