Center for leg

publikationer

I Gerlev Center for Leg & Bevægelse har vi i knap fire årtier beskæftiget os med leg i både forskning og i praksis. Vi samarbejder med mange partnere, herunder flere af landets universiteter, om at skabe ny viden om leg og sætte fokus på hvad legen gør ved os – som mennesker og som samfund. Vores forskning er stærkt forankret i vores praktiske legevirke, særligt gennem vores projekter og indsatser. 

Bøger

Gamle idrætslege i danmark

Af Jørn Møller

Bind 1:

So i hul og 99 andre gamle boldspil og kastelege

Denne legebog er den første i en serie af fire bøger om gamle idrætslege i Danmark. Temaet i bogen er boldspil og kastelege.

Den er opdelt i følgende kapitler gribelege, stikboldlege, hånd- og fodboldspil, spil med boldtræ, stokkeboldspil, klink-, kugle- og knapspil, keglespil, munkespil, landerobringsspil, pindspil og andre kastelege.

Bind 2:

Hund i lænke og 99 andre gamle fange- og findelege

Den anden bog i serien Gamle idrætslege i Danmark er Hund i lænke – og 99 andre gamle fange- og findelege. Fange- og findelege kan leges, hvor som helst og når som helst. Bogen kan fungere som inspiration til nye varianter af fange- og findelege.

Den er opdelt i følgende kapitler fredløs, kredstagfat, farligt besøg, væg til væg, Helle, befrielse, skjul, finde og fange og bind for øjnene.

Bind 3:

FØDE EN BJØRN OG 99 ANDRE smidigheds og styrkelege

Tredje bog i serien Gamle idrætslege i Danmark er Føde en bjørn – og en 99 andre gamle smidighedsøvelser og styrkelege. Legene er med til at udfordre folks gymnastiske formåen. Det at turde blive lidt til grin og alene at blive centrum for opmærksomhed kræver overvindelse og tillid til de andre i spillet.

Den er opdelt i følgende kapitler: 1. smidighed uden redskaber, 2. smidighed med forhåndenværende redskaber, 3. trimle, snurre og dreje, 4. tumle og skæmte, 5. hærdning og mobning, 6. fingerfærdighed og reaktion, 7. løfte, hive og holde nogen og 8. styrkelege med småredskaber og råstyrke.

Bind 4:

Snøre vibe og 99 andre gamle kamp- og kaplege

Den sidste bog i serien Gamle idrætslege i Danmark er bind 4 Snøre Vibe – og 99 andre gamle kamp- og kaplege. Kamp og kaplege kendes fra Vikingetiden, blandt høj og lav, og har oftest være udført bland mænd. Det er oftest trækkekampene, der nu ses ved festlige lejligheder.

Den er opdelt i følgende kapitler: 1. Trækkekampe, 2. Brydekampe, 3 lege, hvor man skubber eller slår, 4. Hakkelege, 5. Våben, dyst og konkurrence, 6. Lege til hest og lege med dyr, 7. Kapløb m.m. og 8. Konkurrencer med legetøj.

.

Legeskibet

en forskningsbaseret evaluering

af Mathilde Brandstrup og Rasmus Elmquist Casper

Legeskibet blev til i samarbejde mellem Gerlev og Lauritzen Fonden, som tilbage i 2015 bevilgede 16 mio. kr. til projektet. Fra 2015 til 2018 sejlede Legeskibet fire lange togter og besøgte i alt 56 forskellige danske havnebyer 90 gange med tre af landets smukkeste skonnerter. Projektet blev afsluttet med udgivelsen af bogen om Legeskibet  i 2019, som gennem en række nedslag, interviews og vigtige pointer fortæller historien om en lang, fantastisk færd for leg, fællesskab og dannelse.

Drømmeskibet

LEGENDE MUSEUMSFOMIDLING PÅ MUSEET FOR SØFART

Drømmeskibet på Museet for Søfart

Drømmeskibet på M/S Museet for Søfart i Helsingør stiller skarpt på det legende samvær og de generationsmøder, det maritime oplevelsesunivers har skabt rum for.

Begrebet legende museumsformidling er en passende betegnelse for, hvad Drømmeskibet på Museet for Søfart er og kan. På den ene side ”lærer de legende noget om søfart, når de leger på Drømmeskibet”, som medarbejderne udtrykker det. Museet for Søfart har gjort sig mange erfaringer undervejs i udviklingen af Drømmeskibet, som kan være et godt afsæt for andre museer og kulturinstitutioner, der vil kaste sig ud i nytænkende projekter, hvor leg og museumsformidling går hånd i hånd. Det er i høj grad mødet mellem forskellige perspektiver på leg, arkitektur, maritim kultur og metoder til formidling af søfartens historie, der har kvalificeret det samlede projekt. Det har ikke været et spørgsmål om enten at lave en god legeplads eller et spørgsmål om at lave et helt autentisk maritimt oplevelsesunivers. Det var snarere et spørgsmål om et både og – på en gang.

Projekt Handileg

en etnografisk undersøgelse

HandiLeg er rettet mod mennesker med fysiske og psykiske udviklingshandicap og bygger på mange års erfaring. Projekt HandiLeg (2018-2021) er støttet af Trygfonden. Formålet er at implementere og forankre HandiLeg som en pædagogisk metode, der fremmer social og fysisk aktivitet i hverdagslivet for mennesker med udviklingshandicap på bosteder, institutioner, arbejdspladser og dag- og aktivitetscentre samt i foreninger og klubber m.v. i danske kommuner. I projekt HandiLeg deltager mere end tredive steder fra syv kommuner i Danmarks fem regioner. Samlet set er 140 borger og 60 medarbejdere blevet uddannet til instruktører i HandiLeg i løbet af projektperioden.

Undersøgelsens formål:

1) at undersøge implementeringen af HandiLeg i forhold til indsatsens organisering og ‘markarbejderens’ kompetencer og holdninger til indsatsen, og
2) at belyse, hvilken betydning HandiLeg har for mennesker med udviklingshandicap.

Glade legende voksne Handileg

Se mere af vores litteratur

Handileg (PDF)

Legeskibet (PDF)

12 familielege (PDF)

(PDF)