Center for leg

Om os

Center for Leg & Bevægelse er en del af Gerlev, som udover Center for Leg & Bevægelse også rummer Gerlev Idrætshøjskole, der tilbyder både lange højskoleophold og korte kurser.

Som samlet institution arbejder Gerlev blandt andet for at god legekultur prioriteres som en værdifuld del af den enkeltes liv, fællesskaber og samfundet som helhed. En stor del af dette arbejde foregår gennem de aktiviteter og projektindsatser, som varetages af Center for Leg & Bevægelse.

Vores viden om og erfaring med leg formidler vi til både virksomheder, skoler, institutioner og private, og vi gør det i alle formater lige fra praktisk orienterede kurser og uddannelsesforløb til rene oplevelsesarrangementer.

nyheder fra center for leg

Følg med i seneste nyt fra Gerlev Center for Leg & Bevægelse.
Modtag også centerets nyhedsbreve, hvor vi deler vores viden om og erfaring med leg.
Vi udsender nyhedsbrevet seks gange om året.

Verdigrundlag og historie

Idrætshistorisk Værksted (IHV) blev etableret i 1983, som en del af forskningsafdelingen Idrætsforsk på Gerlev Idrætshøjskole under Syddansk Universitet.

De første ti år fungerede stedet som et forsknings- og udviklingsmiljø, hvor tidligere tiders idrætskultur – først og fremmest leg – blev indsamlet, dokumenteret og afprøvet i praksis.

Legen i praksis har derfor fra start været en vigtig del af forskningstilgangen på Gerlev. Deraf også navnet Idrætshistorisk Værksted, fordi vores undersøgelser af leg tager afsæt i det grundlæggende synspunkt at leg bedst forstås, når det foregår mellem mennesker i virkeligheden.

Den eksperimenterende afprøvning af legene er i høj grad foregået sammen med elever på Gerlev Idrætshøjskole, der siden starten af 1980’erne, som en del af deres højskoleophold, har været med til at opleve og udvikle de gamle lege.

Gennem denne proces med indsamling og afprøvning fik man indsamlet et stort katalog af gamle idrætslege, som legeforskeren Jørn Møller i 1990 udgav i sin ph.d.-afhandling Gamle Idrætslege i Danmark (bind 1-4). Det er en systematisk opstilling af 400 grundlege med beskrivelser af variationer, der tilsammen udgør mere end 1000 forskellige lege. Sammen med beskrivelserne af legene følger også et væld af indsigter om leg som er gjort undervejs i forskningsarbejdet – herunder legens rolle i udviklingen af individer og samfund, både i et historisk og samtidigt perspektiv.

Gerlev Idrætshøjskole spiller stadig en vigtig rolle i vores fortsatte afprøvning og udvikling af både gammel og ny legekultur – og Center for Leg & Bevægelse varetager løbende kurser for højskoleeleverne i faget “Leg og formidling”, hvor de selv er med til at forme og udvikle legene. Derved fortsætter legene med at være levende og i konstant udvikling, ligesom de altid har været.

Gerlev formidler og underviser i legekultur og bevægelse målrettet pædagogisk- og plejepersonale. Leverer Playbuilding til virksomheder, der gerne vil ryste kollegerne sammen på en ny måde.

For leg er ikke kun for børn – det siger Platon selv.