Center for leg

MOVE: artikel om projekt Handileg

Projekt Handileg og Gerlev Center for Leg & Bevægelse har altid haft fokus på formidlingen af viden og erfaring med leg og bevægelse bredt ud til mange forskellige målgrupper og ud i samfundet ved at være aktiv på vigtige dagsordener om leg og bevægelse.I 2018 – 2021 gennemførte GCLB projektet HandiLeg, som var støttet af Trygfonden. Projektet implementerede og forankrede metoden ”HandiLeg”, som er et socialt og pædagogisk redskab til at fremme fysisk aktivitet i hverdagslivet for mennesker med udviklingshandicap. Projektet uddannede legeinstruktører i HandiLeg, og der arbejdes fortsat med HandiLeg rundt omkring i de involverede kommuner her et år efter projektafslutning.

Og så er HandiLegs legeinstruktører også aktive på andre baner end deres hjemmebaner. Det fortæller vi om i en artikel i det seneste nummer af det interessante magasin MOV:E, som udgives af Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Lærings (FIIBL). FIIBL udgiver 1-2 gange om året MOV:E, som har til formål at formidle viden og forskning om børn og unge i relation til idræt og bevægelse. Magasinet anbefales alle, som er interesserede i idræt og bevægelse. 

I kan læse vores bidrag om HandiLeg – artiklen her: MOVE 14 – FIIBL.